Laatste recepten

Artsen waarschuwen tegen sushi na het vinden van levende wormen in de darm van de patiënt

Artsen waarschuwen tegen sushi na het vinden van levende wormen in de darm van de patiënt


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De aandoening komt vaak voor op plaatsen waar het eten van rauwe vis populair is, zoals Japan

Artsen zeggen dat de aandoening in westerse landen toeneemt door de toenemende populariteit van sushi.

Artsen hebben gewaarschuwd voor de consumptie van rauw of onvoldoende verhit vis leidend tot een aandoening genaamd anisakiase, waarbij een worm zich hecht aan de slokdarm, maag of darm, volgens de centrum voor ziektecontrole en Preventie. Een van de laatste incidenten betreft een 32-jarige man uit Portugal die een week lang na het eten braken, buikpijn en koorts had. rauwe vis van een Japans restaurant, De Telegraaf gemeld.

De artsen voerden een endoscopie uit en vonden een kronkel worm ingegraven in de darmwand van de man. Na het verwijderen van de larve met een Roth-net verbeterden de symptomen van de patiënt.

In een casusrapport, waarschuwt Dr. Joana Carmo, een gastro-enteroloog in het ziekenhuis van Egas Moniz in Lissabon, dat de aandoening kan lijken op "acute chirurgische buik", of plotselinge hevige buikpijn. Andere symptomen zijn misselijkheid, braken, spijsverteringsbloeding, darmobstructie en perforatie en peritonitis van het maagdarmkanaal.

Klik hier om 10 dingen te lezen die je nog niet wist over sushi.


WETENSCHAP / GENEESKUNDE: Darmparasieten Pest Derde Wereld: Gezondheid: Een weinig erkend probleem wordt in ontwikkelingslanden beschouwd als een obstakel voor vooruitgang.

De Derde Wereld wordt geconfronteerd met tal van gezondheids- en economische problemen, maar er is één weinig erkende plaag die een belangrijke wegversperring vormt voor toekomstige welvaart in derdewereldlanden: darmwormen.

Ziekten veroorzaakt door parasieten vormen een diverse groep, variërend van malaria tot een aantal ziekten die grotendeels onbekend zijn in ontwikkelde landen en die verschillende methoden vereisen om te bestrijden. Een bijzondere categorie zijn de darmparasieten, die tot voor kort minder aandacht kregen omdat ze als relatief onschadelijk werden beschouwd. De meest voorkomende voorbeelden zijn haakwormen, rondwormen en zweepwormen.

Recente studies geven aan dat infecties door deze wormen een veel grotere rol spelen bij het ondermijnen van energie en welzijn dan eerder werd aangenomen. En de onderzoeken hebben geleid tot een toename van de medicamenteuze behandeling van de aandoeningen, een benadering die zeer controversieel is gebleken.

Misschien overtreffen alleen hongersnood en malaria darmworminfecties als de belangrijkste producenten van ellende en economisch verlies in de derde wereld. Internationale gezondheidsexperts schatten dat het aantal geïnfecteerde personen wereldwijd waarschijnlijk gelijk is aan of zelfs groter kan zijn dan het aantal geïnfecteerde personen van 50 jaar geleden.

Ze zeggen dat minstens een vierde van de 5 miljard mensen die tegenwoordig leven wormen heeft, vaak meer dan één soort. De overgrote meerderheid zijn dezelfde individuen in de derde wereld voor wie ondervoeding ook een primaire oorzaak van ziekte en lethargie is.

„Misschien wel de helft van alle gevallen van ernstige ondervoeding bij kinderen . . . worden niet in de eerste plaats veroorzaakt door het gebrek aan voedsel, maar door darmparasieten, koorts en infecties – vooral diarree-infecties – die de eetlust verminderen, de energie verbranden en het lichaamsgewicht van het kind afvoeren”, verklaart James P. Grant, executive directeur van het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

Deskundigen waarschuwen dat het probleem van parasitaire ziekten in ontwikkelingslanden zo ernstig is dat economische ontwikkeling, bevolkingscontrole of buitenlandse hulp niet voldoende zullen zijn om de welvaart in die landen te bevorderen totdat de ziekten onder controle zijn.

Dr. Andrew Davis, directeur van parasitaire ziekten voor de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt: "Het is onrealistisch om snelle vooruitgang te verwachten in derdewereldlanden, die, naast hun economische tegenslagen, volledig overbelast zijn met verpletterende ziekteproblemen die de productie van zowel individuen als gemeenschappen.”

Sinds de vorige eeuw is bekend dat sanitaire voorzieningen, schoon water en persoonlijke hygiëne dé manieren zijn om darmwormen te bestrijden. Met uitzondering van infectiehaarden die grotendeels te wijten zijn aan vluchtelingenpopulaties, zijn darmwormen daarom geen groot probleem in de Verenigde Staten. Internationale hulporganisaties hebben het grootste deel van deze eeuw gestreefd naar verbetering van sanitaire voorzieningen en het publiek bewust maken van de essentiële rol van sanitaire voorzieningen in de derde wereld door waterzuivering, latrinebouwprojecten en gezondheidseducatieprogramma's te financieren.

De Wereldgezondheidsorganisatie is momenteel bezig met het afronden van een decennium lang streven om drinkwater- en sanitaire voorzieningen uit te breiden tot honderden miljoenen mensen die in landelijke en stedelijke sloppenwijken wonen. Hoewel er winst is geboekt en de druk zal voortduren, schat UNICEF dat 800 miljoen mensen nog steeds geen toegang zullen hebben tot veilige watervoorziening en dat 1,3 miljard mensen geen adequate sanitaire voorzieningen zullen hebben.

Een ander probleem is de moeilijkheid om de mensen te overtuigen om eeuwenlange gewoontes te veranderen door latrines te gebruiken, die zij als beperkend en hinderlijk in onderhoud beschouwen. In een Mexicaans dorp waar gezondheidswerkers er uiteindelijk in slaagden de bewoners nieuwe latrines te laten gebruiken, eindigde de samenwerking abrupt toen een kind door de stoelopening viel.

Hoewel er al geruime tijd een brede selectie antiwormmiddelen beschikbaar is, zijn artsen in ontwikkelingslanden terughoudend om ze op grote schaal te gebruiken. Ze zijn van mening dat het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen en goede hygiëne wijdverbreide medicamenteuze behandeling economisch nutteloos maken, omdat individuen snel opnieuw besmet raken.

De laatste tijd zijn er echter tekenen dat de traditionele houding ten opzichte van medicamenteuze behandeling mogelijk aan het veranderen is - maar niet zonder tegenstand van degenen die vrezen dat behandeling kan leiden tot verminderde aandacht voor preventie door middel van sanitaire voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben nieuwe onderzoeken aangetoond dat het behandelen van zwaar geïnfecteerde kinderen binnen een gemeenschap gezondheidsvoordelen heeft voor de hele gemeenschap die de kosten kunnen rechtvaardigen - ook al raken de jongeren daarna opnieuw besmet.

Volgens Dr. Michael C. Latham, directeur van het internationale voedingsprogramma aan de Cornell University, onthullen onderzoeken van de afgelopen vijf jaar dat de gezondheidsgevolgen van infectie bij kinderen - de meest kwetsbare leeftijdsgroep - veel ernstiger zijn dan voorheen geloofde. Van de 1 miljard mensen die besmet zijn met rondworm, krijgen ongeveer een miljoen darmobstructies die leiden tot tussen de 50.000 en 100.000 sterfgevallen per jaar, volgens Latham.

Rondwormen, haakwormen en zweepwormen versterken ook de slopende effecten van ondervoeding door bloedarmoede te veroorzaken of de opname van voedingsstoffen te verminderen of de energie die uit het eiwit in voedsel komt te ondermijnen, wat resulteert in groeiachterstand en verhoogde kwetsbaarheid voor andere infecties.

In een recente studie uitgevoerd in Kenia toonden Latham en andere onderzoekers van het Kenya Medical Research Institute en McMaster University in Canada aan dat de behandeling van kinderen met een enkele dosis van een antiwormmiddel, albendazol, zeer significante verbeteringen in de groeisnelheid opleverde ten opzichte van onbehandelde kinderen. . Het medicijn wordt als waardevol beschouwd omdat het effectief is tegen elk van de levenscyclusfasen van alle drie de soorten wormen.

Een paar duizend kinderen in een onderzoek behandelen en goede resultaten behalen is één ding, zei Dr. Clive Shiff van de Johns Hopkins School of Public Health, maar zelfs voor internationale instanties is het iets anders om het op wereldschaal te doen. "Het is ethisch nodig," zei hij, "maar niet betaalbaar." Niettemin, volgens Dr. Peter Schantz van de Amerikaanse Centers for Disease Control, is interesse in de medicijnbenadering voldoende voor CDC om zijn eigen veldproeven te plannen om de positieve bevindingen van de onderzoeken in Kenia en Montserrat te verifiëren.

DARMPARASIETEN PEST DERDE WERELD HOEKWORM Larven dringen de menselijke huid binnen (1), komen in de bloedbaan en worden naar het hart vervoerd (2), bereiken de long via de longslagader, dringen de longblaasjes binnen en gaan de bronchiën binnen (3), stijgen op in de luchtpijp naar de keelholte en worden ingeslikt (4 ). Volwassen wormen ontwikkelen zich in de twaalfvingerige darm en jejunum, bijten in de slijmvliezen en zuigen bloed op (5). Bevruchte eicellen uitgescheiden in de ontlasting (6). ZWEEPWORM Eieren worden ingenomen met besmet voedsel (1), larven verlaten het ei en ontwikkelen zich tot volwassen vormen (2), volwassen wormen migreren naar blindedarm en appendix waar ze leven en zich voortplanten (3). Bevruchte eieren uitgestoten in de ontlasting (4). RONDWORM Eieren ingenomen met voedsel (1), larven komen tevoorschijn in dunne darm (2), dringen de darmwand binnen en gaan naar het hart (3), bereiken de long via de longslagader, dringen de longblaasjes binnen en gaan de bronchiën binnen (4), stijgen de luchtpijp op naar het strottenhoofd en worden ingeslikt (5). Larven ontwikkelen zich tot volwassen wormen in de dunne darm (6) en kunnen overgaan naar andere organen. Eieren verdreven in de ontlasting (7).


WETENSCHAP / GENEESKUNDE: Darmparasieten Pest Derde Wereld: Gezondheid: Een weinig erkend probleem wordt in ontwikkelingslanden beschouwd als een obstakel voor vooruitgang.

De Derde Wereld wordt geconfronteerd met tal van gezondheids- en economische problemen, maar er is één weinig erkende plaag die een belangrijke wegversperring vormt voor toekomstige welvaart in derdewereldlanden: darmwormen.

Ziekten veroorzaakt door parasieten vormen een diverse groep, variërend van malaria tot een aantal ziekten die grotendeels onbekend zijn in ontwikkelde landen en die verschillende methoden vereisen om te bestrijden. Een bijzondere categorie zijn de darmparasieten, die tot voor kort minder aandacht kregen omdat ze als relatief ongevaarlijk werden beschouwd. De meest voorkomende voorbeelden zijn haakwormen, rondwormen en zweepwormen.

Recente studies geven aan dat infecties door deze wormen een veel grotere rol spelen bij het ondermijnen van energie en welzijn dan eerder werd aangenomen. En de onderzoeken hebben geleid tot een toename van de medicamenteuze behandeling van de aandoeningen, een benadering die zeer controversieel is gebleken.

Misschien overtreffen alleen hongersnood en malaria darmworminfecties als de belangrijkste producenten van ellende en economisch verlies in de derde wereld. Internationale gezondheidsexperts schatten dat het aantal geïnfecteerde personen wereldwijd waarschijnlijk gelijk is aan of zelfs groter kan zijn dan het aantal geïnfecteerde personen van 50 jaar geleden.

Ze zeggen dat minstens een vierde van de 5 miljard mensen die tegenwoordig leven wormen heeft, vaak meer dan één soort. De overgrote meerderheid zijn dezelfde individuen in de derde wereld voor wie ondervoeding ook een primaire oorzaak van ziekte en lethargie is.

„Misschien wel de helft van alle gevallen van ernstige ondervoeding bij kinderen . . . worden niet in de eerste plaats veroorzaakt door het gebrek aan voedsel, maar door darmparasieten, koorts en infecties – vooral diarree-infecties – die de eetlust verminderen, de energie verbranden en het lichaamsgewicht van het kind afvoeren”, verklaart James P. Grant, executive directeur van het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

Deskundigen waarschuwen dat het probleem van parasitaire ziekten in ontwikkelingslanden zo ernstig is dat economische ontwikkeling, bevolkingscontrole of buitenlandse hulp niet voldoende zullen zijn om de welvaart in die landen te bevorderen totdat de ziekten onder controle zijn.

Dr. Andrew Davis, directeur van parasitaire ziekten voor de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt: "Het is onrealistisch om snelle vooruitgang te verwachten in derdewereldlanden, die, naast hun economische tegenslagen, volledig overbelast zijn met verpletterende ziekteproblemen die de productie van zowel individuen als gemeenschappen.”

Sinds de vorige eeuw is bekend dat sanitaire voorzieningen, schoon water en persoonlijke hygiëne dé manieren zijn om darmwormen te bestrijden. Met uitzondering van infectiehaarden die grotendeels te wijten zijn aan vluchtelingenpopulaties, zijn darmwormen daarom geen groot probleem in de Verenigde Staten. Internationale hulporganisaties hebben het grootste deel van deze eeuw gestreefd naar verbetering van sanitaire voorzieningen en het publiek bewust maken van de essentiële rol van sanitaire voorzieningen in de derde wereld door waterzuivering, latrinebouwprojecten en gezondheidseducatieprogramma's te financieren.

De Wereldgezondheidsorganisatie is momenteel bezig met het afronden van een decennium lang streven om drinkwater- en sanitaire voorzieningen uit te breiden tot honderden miljoenen mensen die in landelijke en stedelijke sloppenwijken wonen. Hoewel er winst is geboekt en de druk zal voortduren, schat UNICEF dat 800 miljoen mensen nog steeds geen toegang zullen hebben tot veilige watervoorziening en dat 1,3 miljard mensen geen adequate sanitaire voorzieningen zullen hebben.

Een ander probleem is de moeilijkheid om de mensen te overtuigen om eeuwenlange gewoontes te veranderen door latrines te gebruiken, die zij als beperkend en hinderlijk in het onderhoud beschouwen. In een Mexicaans dorp waar gezondheidswerkers er uiteindelijk in slaagden de bewoners nieuwe latrines te laten gebruiken, eindigde de samenwerking abrupt toen een kind door de stoelopening viel.

Hoewel er al geruime tijd een brede selectie antiwormmiddelen beschikbaar is, zijn artsen in ontwikkelingslanden terughoudend om ze op grote schaal te gebruiken. Ze zijn van mening dat het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen en goede hygiëne wijdverbreide medicamenteuze behandeling economisch nutteloos maken, omdat individuen snel opnieuw besmet raken.

De laatste tijd zijn er echter tekenen dat de traditionele houding ten opzichte van medicamenteuze behandeling mogelijk aan het veranderen is - maar niet zonder tegenstand van degenen die vrezen dat behandeling kan leiden tot verminderde aandacht voor preventie door middel van sanitaire voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben nieuwe onderzoeken aangetoond dat het behandelen van zwaar geïnfecteerde kinderen binnen een gemeenschap gezondheidsvoordelen heeft voor de hele gemeenschap die de kosten kunnen rechtvaardigen - ook al raken de jongeren daarna opnieuw besmet.

Volgens Dr. Michael C. Latham, directeur van het internationale voedingsprogramma aan de Cornell University, onthullen onderzoeken van de afgelopen vijf jaar dat de gezondheidsgevolgen van infectie bij kinderen - de meest kwetsbare leeftijdsgroep - veel ernstiger zijn dan voorheen geloofde. Van de 1 miljard mensen die besmet zijn met rondworm, krijgen ongeveer een miljoen darmobstructies die leiden tot tussen de 50.000 en 100.000 sterfgevallen per jaar, volgens Latham.

Rondwormen, haakwormen en zweepwormen versterken ook de slopende effecten van ondervoeding door bloedarmoede te veroorzaken of de opname van voedingsstoffen te verminderen of de energie die uit het eiwit in voedsel komt te ondermijnen, wat resulteert in groeiachterstand en verhoogde kwetsbaarheid voor andere infecties.

In een recente studie uitgevoerd in Kenia, toonden Latham en andere onderzoekers van het Kenya Medical Research Institute en McMaster University in Canada aan dat de behandeling van kinderen met een enkele dosis van een antiwormmiddel, albendazol, zeer significante verbeteringen in de groeisnelheid opleverde ten opzichte van onbehandelde kinderen. . Het medicijn wordt als waardevol beschouwd omdat het effectief is tegen elk van de levenscyclusfasen van alle drie de soorten wormen.

Een paar duizend kinderen in een onderzoek behandelen en goede resultaten behalen is één ding, zei Dr. Clive Shiff van de Johns Hopkins School of Public Health, maar zelfs voor internationale instanties is het iets anders om het op wereldschaal te doen. "Het is ethisch nodig," zei hij, "maar niet betaalbaar." Niettemin, volgens Dr. Peter Schantz van de Amerikaanse Centers for Disease Control, is interesse in de medicijnbenadering voldoende voor CDC om zijn eigen veldproeven te plannen om de positieve bevindingen van de onderzoeken in Kenia en Montserrat te verifiëren.

DARMPARASIETEN PEST DERDE WERELD HOEKWORM Larven dringen de menselijke huid binnen (1), komen in de bloedbaan en worden naar het hart vervoerd (2), bereiken de long via de longslagader, dringen de longblaasjes binnen en gaan de bronchiën binnen (3), stijgen op in de luchtpijp naar de keelholte en worden ingeslikt (4 ). Volwassen wormen ontwikkelen zich in de twaalfvingerige darm en jejunum, bijten in de slijmvliezen en zuigen bloed op (5). Bevruchte eicellen uitgescheiden in de ontlasting (6). ZWEEPWORM Eieren worden ingenomen met besmet voedsel (1), larven verlaten het ei en ontwikkelen zich tot volwassen vormen (2), volwassen wormen migreren naar blindedarm en appendix waar ze leven en zich voortplanten (3). Bevruchte eieren uitgestoten in de ontlasting (4). RONDWORM Eieren ingenomen met voedsel (1), larven komen tevoorschijn in dunne darm (2), dringen de darmwand binnen en gaan naar het hart (3), bereiken de long via de longslagader, dringen de longblaasjes binnen en gaan de bronchiën binnen (4), stijgen de luchtpijp op naar het strottenhoofd en worden ingeslikt (5). Larven ontwikkelen zich tot volwassen wormen in de dunne darm (6) en kunnen overgaan naar andere organen. Eieren verdreven in de ontlasting (7).


WETENSCHAP / GENEESKUNDE: Darmparasieten Pest Derde Wereld: Gezondheid: Een weinig erkend probleem wordt in ontwikkelingslanden beschouwd als een obstakel voor vooruitgang.

De Derde Wereld wordt geconfronteerd met tal van gezondheids- en economische problemen, maar er is één weinig erkende plaag die een belangrijke wegversperring vormt voor toekomstige welvaart in derdewereldlanden: darmwormen.

Ziekten veroorzaakt door parasieten vormen een diverse groep, variërend van malaria tot een aantal ziekten die grotendeels onbekend zijn in ontwikkelde landen en die verschillende methoden vereisen om te bestrijden. Een bijzondere categorie zijn de darmparasieten, die tot voor kort minder aandacht kregen omdat ze als relatief ongevaarlijk werden beschouwd. De meest voorkomende voorbeelden zijn haakwormen, rondwormen en zweepwormen.

Recente studies geven aan dat infecties door deze wormen een veel grotere rol spelen bij het ondermijnen van energie en welzijn dan eerder werd aangenomen. En de onderzoeken hebben geleid tot een toename van de medicamenteuze behandeling van de aandoeningen, een benadering die zeer controversieel is gebleken.

Misschien overtreffen alleen hongersnood en malaria darmworminfecties als de belangrijkste producenten van ellende en economisch verlies in de derde wereld. Internationale gezondheidsexperts schatten dat het aantal geïnfecteerde personen wereldwijd waarschijnlijk gelijk is aan of zelfs groter kan zijn dan het aantal geïnfecteerde personen van 50 jaar geleden.

Ze zeggen dat minstens een vierde van de 5 miljard mensen die tegenwoordig leven wormen heeft, vaak meer dan één soort. De overgrote meerderheid zijn dezelfde individuen in de derde wereld voor wie ondervoeding ook een primaire oorzaak van ziekte en lethargie is.

„Misschien wel de helft van alle gevallen van ernstige ondervoeding bij kinderen . . . worden niet in de eerste plaats veroorzaakt door het gebrek aan voedsel, maar door darmparasieten, koorts en infecties – vooral diarree-infecties – die de eetlust verminderen, de energie verbranden en het lichaamsgewicht van het kind afvoeren”, verklaart James P. Grant, executive directeur van het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

Deskundigen waarschuwen dat het probleem van parasitaire ziekten in ontwikkelingslanden zo ernstig is dat economische ontwikkeling, bevolkingscontrole of buitenlandse hulp niet voldoende zullen zijn om de welvaart in die landen te bevorderen totdat de ziekten onder controle zijn.

Dr. Andrew Davis, directeur van parasitaire ziekten voor de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt: "Het is onrealistisch om snelle vooruitgang te verwachten in derdewereldlanden, die, naast hun economische tegenslagen, volledig overbelast zijn met verpletterende ziekteproblemen die de productie van zowel individuen als gemeenschappen.”

Sinds de vorige eeuw is bekend dat sanitaire voorzieningen, schoon water en persoonlijke hygiëne dé manieren zijn om darmwormen te bestrijden. Met uitzondering van infectiehaarden die grotendeels te wijten zijn aan vluchtelingenpopulaties, zijn darmwormen daarom geen groot probleem in de Verenigde Staten. Internationale hulporganisaties hebben het grootste deel van deze eeuw gestreefd naar verbetering van sanitaire voorzieningen en het publiek bewust maken van de essentiële rol van sanitaire voorzieningen in de derde wereld door waterzuivering, latrinebouwprojecten en gezondheidseducatieprogramma's te financieren.

De Wereldgezondheidsorganisatie is momenteel bezig met het afronden van een decennium lang streven om drinkwater- en sanitaire voorzieningen uit te breiden tot honderden miljoenen mensen die in landelijke en stedelijke sloppenwijken wonen. Hoewel er winst is geboekt en de druk zal voortduren, schat UNICEF dat 800 miljoen mensen nog steeds geen toegang zullen hebben tot veilige watervoorziening en dat 1,3 miljard mensen geen adequate sanitaire voorzieningen zullen hebben.

Een ander probleem is de moeilijkheid om de mensen te overtuigen om eeuwenlange gewoontes te veranderen door latrines te gebruiken, die zij als beperkend en hinderlijk in het onderhoud beschouwen. In een Mexicaans dorp waar gezondheidswerkers er uiteindelijk in slaagden de bewoners nieuw geïnstalleerde latrines te laten gebruiken, eindigde de samenwerking abrupt toen een kind door de stoelopening viel.

Hoewel er al geruime tijd een brede selectie antiwormmiddelen beschikbaar is, zijn artsen in ontwikkelingslanden terughoudend om ze op grote schaal te gebruiken. Ze zijn van mening dat het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen en goede hygiëne wijdverbreide medicamenteuze behandeling economisch nutteloos maken, omdat individuen snel opnieuw besmet raken.

De laatste tijd zijn er echter tekenen dat de traditionele houding ten opzichte van medicamenteuze behandeling mogelijk aan het veranderen is - maar niet zonder tegenstand van degenen die vrezen dat behandeling kan leiden tot verminderde aandacht voor preventie door middel van sanitaire voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben nieuwe onderzoeken aangetoond dat het behandelen van zwaar geïnfecteerde kinderen binnen een gemeenschap gezondheidsvoordelen heeft voor de hele gemeenschap die de kosten kunnen rechtvaardigen - ook al raken de jongeren daarna opnieuw besmet.

Volgens Dr. Michael C. Latham, directeur van het internationale voedingsprogramma aan de Cornell University, onthullen onderzoeken van de afgelopen vijf jaar dat de gezondheidsgevolgen van infectie bij kinderen - de meest kwetsbare leeftijdsgroep - veel ernstiger zijn dan voorheen geloofde. Van de 1 miljard mensen die besmet zijn met rondworm, krijgen ongeveer een miljoen darmobstructies die leiden tot tussen de 50.000 en 100.000 sterfgevallen per jaar, volgens Latham.

Rondwormen, haakwormen en zweepwormen versterken ook de slopende effecten van ondervoeding door bloedarmoede te veroorzaken of de opname van voedingsstoffen te verminderen of de energie die uit het eiwit in voedsel komt te ondermijnen, wat resulteert in groeiachterstand en verhoogde kwetsbaarheid voor andere infecties.

In een recente studie uitgevoerd in Kenia toonden Latham en andere onderzoekers van het Kenya Medical Research Institute en McMaster University in Canada aan dat de behandeling van kinderen met een enkele dosis van een antiwormmiddel, albendazol, zeer significante verbeteringen in de groeisnelheid opleverde ten opzichte van onbehandelde kinderen. . Het medicijn wordt als waardevol beschouwd omdat het effectief is tegen elk van de levenscyclusfasen van alle drie de soorten wormen.

Een paar duizend kinderen in een onderzoek behandelen en goede resultaten behalen is één ding, zei dr. Clive Shiff van de Johns Hopkins School of Public Health, maar zelfs voor internationale instanties is het iets anders om het op wereldschaal te doen. "Het is ethisch nodig," zei hij, "maar niet betaalbaar." Niettemin, volgens Dr. Peter Schantz van de Amerikaanse Centers for Disease Control, is interesse in de medicijnbenadering voldoende voor CDC om zijn eigen veldproeven te plannen om de positieve bevindingen van de onderzoeken in Kenia en Montserrat te verifiëren.

DARMPARASIETEN PEST DERDE WERELD HOEKWORM Larven dringen de menselijke huid binnen (1), komen in de bloedbaan en worden naar het hart vervoerd (2), bereiken de long via de longslagader, dringen de longblaasjes binnen en gaan de bronchiën binnen (3), stijgen op in de luchtpijp naar de keelholte en worden ingeslikt (4 ). Volwassen wormen ontwikkelen zich in de twaalfvingerige darm en jejunum, bijten in de slijmvliezen en zuigen bloed op (5). Bevruchte eicellen uitgescheiden in de ontlasting (6). ZWEEPWORM Eieren worden ingenomen met besmet voedsel (1), larven verlaten het ei en ontwikkelen zich tot volwassen vormen (2), volwassen wormen migreren naar blindedarm en appendix waar ze leven en zich voortplanten (3). Bevruchte eieren uitgestoten in de ontlasting (4). RONDWORM Eieren ingenomen met voedsel (1), larven komen tevoorschijn in dunne darm (2), dringen de darmwand binnen en gaan naar het hart (3), bereiken de long via de longslagader, dringen de longblaasjes binnen en gaan de bronchiën binnen (4), stijgen de luchtpijp op naar het strottenhoofd en worden ingeslikt (5). Larven ontwikkelen zich tot volwassen wormen in de dunne darm (6) en kunnen overgaan naar andere organen. Eieren verdreven in de ontlasting (7).


WETENSCHAP / GENEESKUNDE: Darmparasieten Pest Derde Wereld: Gezondheid: Een weinig erkend probleem wordt in ontwikkelingslanden beschouwd als een obstakel voor vooruitgang.

De Derde Wereld wordt geconfronteerd met tal van gezondheids- en economische problemen, maar er is één weinig erkende plaag die een belangrijke wegversperring vormt voor toekomstige welvaart in derdewereldlanden: darmwormen.

Ziekten veroorzaakt door parasieten vormen een diverse groep, variërend van malaria tot een aantal ziekten die grotendeels onbekend zijn in ontwikkelde landen en die verschillende methoden vereisen om te bestrijden. Een bijzondere categorie zijn de darmparasieten, die tot voor kort minder aandacht kregen omdat ze als relatief ongevaarlijk werden beschouwd. De meest voorkomende voorbeelden zijn haakwormen, rondwormen en zweepwormen.

Recente studies geven aan dat infecties door deze wormen een veel grotere rol spelen bij het ondermijnen van energie en welzijn dan eerder werd aangenomen. En de onderzoeken hebben geleid tot een toename van de medicamenteuze behandeling van de aandoeningen, een benadering die zeer controversieel is gebleken.

Misschien overtreffen alleen hongersnood en malaria darmworminfecties als de belangrijkste producenten van ellende en economisch verlies in de derde wereld. Internationale gezondheidsexperts schatten dat het aantal geïnfecteerde personen wereldwijd waarschijnlijk gelijk is aan of zelfs groter is dan het aantal geïnfecteerde personen van 50 jaar geleden.

Ze zeggen dat minstens een vierde van de 5 miljard mensen die tegenwoordig leven wormen heeft, vaak meer dan één soort. De overgrote meerderheid zijn dezelfde individuen in de derde wereld voor wie ondervoeding ook een primaire oorzaak van ziekte en lethargie is.

„Misschien wel de helft van alle gevallen van ernstige ondervoeding bij kinderen . . . worden niet in de eerste plaats veroorzaakt door het gebrek aan voedsel, maar door darmparasieten, koorts en infecties – vooral diarree-infecties – die de eetlust verminderen, de energie verbranden en het lichaamsgewicht van het kind afvoeren”, verklaart James P. Grant, executive directeur van het Kinderfonds van de Verenigde Naties.

Deskundigen waarschuwen dat het probleem van parasitaire ziekten in ontwikkelingslanden zo ernstig is dat economische ontwikkeling, bevolkingscontrole of buitenlandse hulp niet voldoende zullen zijn om de welvaart in die landen te bevorderen totdat de ziekten onder controle zijn.

Dr. Andrew Davis, directeur van parasitaire ziekten voor de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt: "Het is onrealistisch om snelle vooruitgang te verwachten in derdewereldlanden, die, naast hun economische tegenslagen, volledig overbelast zijn met verpletterende ziekteproblemen die de productie van zowel individuen als gemeenschappen.”

Sinds de vorige eeuw is bekend dat sanitaire voorzieningen, schoon water en persoonlijke hygiëne dé manieren zijn om darmwormen te bestrijden. Met uitzondering van infectiehaarden die grotendeels te wijten zijn aan vluchtelingenpopulaties, zijn darmwormen daarom geen groot probleem in de Verenigde Staten. Internationale hulporganisaties hebben het grootste deel van deze eeuw gestreefd naar verbetering van sanitaire voorzieningen en het publiek bewust maken van de essentiële rol van sanitaire voorzieningen in de derde wereld door waterzuivering, latrinebouwprojecten en gezondheidseducatieprogramma's te financieren.

De Wereldgezondheidsorganisatie is momenteel bezig met het afronden van een decennium lang streven om drinkwater- en sanitaire voorzieningen uit te breiden tot honderden miljoenen mensen die in landelijke en stedelijke sloppenwijken wonen. Hoewel er winst is geboekt en de druk zal voortduren, schat UNICEF dat 800 miljoen mensen nog steeds geen toegang zullen hebben tot veilige watervoorziening en dat 1,3 miljard mensen geen adequate sanitaire voorzieningen zullen hebben.

Een ander probleem is de moeilijkheid om de mensen te overtuigen om eeuwenlange gewoontes te veranderen door latrines te gebruiken, die zij als beperkend en hinderlijk in het onderhoud beschouwen. In een Mexicaans dorp waar gezondheidswerkers er uiteindelijk in slaagden de bewoners nieuw geïnstalleerde latrines te laten gebruiken, eindigde de samenwerking abrupt toen een kind door de stoelopening viel.

Hoewel er al geruime tijd een brede selectie antiwormmiddelen beschikbaar is, zijn artsen in ontwikkelingslanden terughoudend om ze op grote schaal te gebruiken. Ze zijn van mening dat het ontbreken van adequate sanitaire voorzieningen en goede hygiëne wijdverbreide medicamenteuze behandeling economisch nutteloos maken, omdat individuen snel opnieuw besmet raken.

De laatste tijd zijn er echter tekenen dat de traditionele houding ten opzichte van medicamenteuze behandeling mogelijk aan het veranderen is - maar niet zonder tegenstand van degenen die vrezen dat behandeling kan leiden tot verminderde aandacht voor preventie door middel van sanitaire voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben nieuwe onderzoeken aangetoond dat het behandelen van zwaar geïnfecteerde kinderen binnen een gemeenschap gezondheidsvoordelen heeft voor de hele gemeenschap die de kosten kunnen rechtvaardigen - ook al raken de jongeren daarna opnieuw besmet.

Volgens Dr. Michael C. Latham, directeur van het internationale voedingsprogramma aan de Cornell University, onthullen onderzoeken van de afgelopen vijf jaar dat de gezondheidsgevolgen van infectie bij kinderen - de meest kwetsbare leeftijdsgroep - veel ernstiger zijn dan voorheen geloofde. Van de 1 miljard mensen die besmet zijn met rondworm, krijgen ongeveer een miljoen darmobstructies die leiden tot tussen de 50.000 en 100.000 sterfgevallen per jaar, volgens Latham.

Rondwormen, haakwormen en zweepwormen versterken ook de slopende effecten van ondervoeding door bloedarmoede te veroorzaken of de opname van voedingsstoffen te verminderen of de energie die uit het eiwit in voedsel komt te ondermijnen, wat resulteert in groeiachterstand en verhoogde kwetsbaarheid voor andere infecties.

In een recente studie uitgevoerd in Kenia toonden Latham en andere onderzoekers van het Kenya Medical Research Institute en McMaster University in Canada aan dat de behandeling van kinderen met een enkele dosis van een antiwormmiddel, albendazol, zeer significante verbeteringen in de groeisnelheid opleverde ten opzichte van onbehandelde kinderen. . Het medicijn wordt als waardevol beschouwd omdat het effectief is tegen elk van de levenscyclusfasen van alle drie de soorten wormen.

Een paar duizend kinderen in een onderzoek behandelen en goede resultaten behalen is één ding, zei dr. Clive Shiff van de Johns Hopkins School of Public Health, maar zelfs voor internationale instanties is het iets anders om het op wereldschaal te doen. "Het is ethisch nodig," zei hij, "maar niet betaalbaar." Niettemin, volgens Dr. Peter Schantz van de Amerikaanse Centers for Disease Control, is interesse in de medicijnbenadering voldoende voor CDC om zijn eigen veldproeven te plannen om de positieve bevindingen van de onderzoeken in Kenia en Montserrat te verifiëren.

DARMPARASIETEN PEST DERDE WERELD HOEKWORM Larven dringen de menselijke huid binnen (1), komen in de bloedbaan en worden naar het hart vervoerd (2), bereiken de long via de longslagader, dringen de longblaasjes binnen en gaan de bronchiën binnen (3), stijgen op in de luchtpijp naar de keelholte en worden ingeslikt (4 ). Volwassen wormen ontwikkelen zich in de twaalfvingerige darm en jejunum, bijten in de slijmvliezen en zuigen bloed op (5). Bevruchte eicellen uitgescheiden in de ontlasting (6). ZWEEPWORM Eieren worden ingenomen met besmet voedsel (1), larven verlaten het ei en ontwikkelen zich tot volwassen vormen (2), volwassen wormen migreren naar blindedarm en appendix waar ze leven en zich voortplanten (3). Bevruchte eieren uitgestoten in de ontlasting (4). ROUNDWORM Eggs ingested with food (1), larvae emerge in small intestine (2), penetrate gut wall and pass to heart (3), reach lung by pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (4), ascend trachea to larynx and are swallowed (5). Larvae develop into adult worms in small intestine (6) and may pass to other organs. Eggs expelled in feces (7).


SCIENCE / MEDICINE : Intestinal Parasites Plague Third World : Health: A little-recognized problem is considered a roadblock to progress in developing nations.

The Third World is faced with numerous health and economic problems, but there is one little-recognized scourge that represents a significant roadblock to future prosperity in Third World countries: intestinal worms.

Diseases caused by parasites are a diverse group ranging from malaria to a number of illnesses that are largely unknown in developed countries and which require a variety of methods to control. A special category are the intestinal parasites, which until recently have received less attention because they have been considered to be relatively innocuous. The most common examples are hookworm, roundworm and whipworm.

Recent studies indicate that infections by these worms play a much larger role in sapping energy and well-being than previously believed. And the studies have spurred an increase in drug treatment of the afflictions, an approach that has proved highly controversial.

Perhaps only famine and malaria exceed intestinal worm infections as the leading producers of misery and economic loss in the developing world. International health experts estimate that the number of individuals infected today worldwide probably equals, or may even exceed, the number infected 50 years ago.

They say at least one-fourth of the 5 billion people living today have worms, often more than one kind. The vast majority are the same individuals in the developing world for whom malnutrition is also a primary cause of illness and lethargy.

“Perhaps as many as half of all cases of severe child malnutrition . . . are precipitated not primarily by the lack of food but by intestinal parasites, fever and infection--especially diarrheal infection--which depresses the appetite, burns the energy and drains away the body weight of the child,” declares James P. Grant, executive director of the United Nations Children’s Fund.

Experts warn that the problem of parasitic diseases in developing countries is so serious that neither economic development, population control nor foreign aid will suffice to foster prosperity in those countries until the diseases are controlled.

Dr. Andrew Davis, director of parasitic diseases for the World Health Organization, says: “It is unrealistic to expect rapid advancement in Third World countries, which, in addition to their economic misfortunes, are totally overburdened with crushing disease problems that diminish output of both individuals and communities.”

It has been known since the last century that sanitary facilities, clean water and personal hygiene are the ways to control intestinal worms. Except for pockets of infection due largely to refugee populations, that is why intestinal worms are not a major problem in the United States. International aid agencies have striven most of this century to improve sanitation and public awareness of sanitation’s essential role in the Third World by funding water purification and latrine-building projects and health education programs.

The World Health Organization currently is winding up a decade-long thrust to extend drinking water and sanitation services to hundreds of millions of people living in rural and urban slums. While gains have been made and the push will continue, UNICEF estimates that 800 million people still will be without access to safe water supplies and 1.3 billion will lack adequate sanitation services.

Another problem is the difficulty of persuading the people to change eons of habit by using latrines, which they view as confining and a nuisance to maintain. In one Mexican village where health workers finally managed to get the residents to use newly installed pit latrines, the cooperation ended abruptly when a child fell through the seat opening.

Although a wide selection of anti-worm drugs have been available for some time, physicians working in the developing world have been reluctant to use them on a wide scale. They believe that the absence of adequate sanitation facilities and good hygiene make widespread drug treatment economically useless because individuals soon become reinfected.

Recently, however, there have been signs that the traditional attitude toward drug treatment may be changing--but not without opposition from those who fear that treatment may lead to diminished attention to prevention through sanitation. In the last several years new studies have indicated that treating heavily infected children within a community has health benefits to the whole community that may justify the cost--even though the youngsters subsequently do become reinfected.

According to Dr. Michael C. Latham, director of the international nutrition program at Cornell University, studies over the last five years are revealing that the health consequences of infection in children--the most vulnerable age group--are far more serious than previously believed. For example, of the 1 billion people infected with roundworm, about a million acquire intestinal obstructions that result in between 50,000 and 100,000 deaths a year, according to Latham.

Roundworms, hookworms and whipworms also enhance the debilitating effects of malnutrition by causing anemia or decreasing absorption of nutrients or sapping the energy that comes from the protein in food, resulting in stunted growth and increased vulnerability to other infections.

In a recent study conducted in Kenya, Latham and other researchers from the Kenya Medical Research Institute and McMaster University in Canada showed that treating children with a single dose of an anti-worm drug, albendazole, brought highly significant improvements in growth rates over untreated children. The drug is seen as valuable because it is effective against each of the life-cycle stages of all three kinds of worms.

Treating a few thousand children in a study and getting good results is one thing, said Dr. Clive Shiff of the Johns Hopkins School of Public Health, but even for international agencies it’s another thing to do it on a global scale. “It’s ethically needed,” he said, “but not affordable.” Nevertheless, according to Dr. Peter Schantz of the U.S. Centers for Disease Control, interest in the drug approach is sufficient for CDC to be planning its own field trials to verify the positive findings of the Kenya and Montserrat studies.

INTESTINAL PARASITES PLAGUE THIRD WORLD HOOKWORM Larvae penetrate human skin (1), enter blood stream and are carried to heart (2), reach lung via pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (3), ascend trachea to pharynx and are swallowed (4). Mature worms develop in duodenum and jejunum, bite into mucosa and suck blood (5). Fertilized ova discharged in feces (6). WHIPWORM Eggs are ingested with contaminated food (1), larvae leave egg and develop into adult forms (2), adult worms migrate to cecum and appendix where they live and reproduce (3). Fertilized eggs expelled in feces (4). ROUNDWORM Eggs ingested with food (1), larvae emerge in small intestine (2), penetrate gut wall and pass to heart (3), reach lung by pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (4), ascend trachea to larynx and are swallowed (5). Larvae develop into adult worms in small intestine (6) and may pass to other organs. Eggs expelled in feces (7).


SCIENCE / MEDICINE : Intestinal Parasites Plague Third World : Health: A little-recognized problem is considered a roadblock to progress in developing nations.

The Third World is faced with numerous health and economic problems, but there is one little-recognized scourge that represents a significant roadblock to future prosperity in Third World countries: intestinal worms.

Diseases caused by parasites are a diverse group ranging from malaria to a number of illnesses that are largely unknown in developed countries and which require a variety of methods to control. A special category are the intestinal parasites, which until recently have received less attention because they have been considered to be relatively innocuous. The most common examples are hookworm, roundworm and whipworm.

Recent studies indicate that infections by these worms play a much larger role in sapping energy and well-being than previously believed. And the studies have spurred an increase in drug treatment of the afflictions, an approach that has proved highly controversial.

Perhaps only famine and malaria exceed intestinal worm infections as the leading producers of misery and economic loss in the developing world. International health experts estimate that the number of individuals infected today worldwide probably equals, or may even exceed, the number infected 50 years ago.

They say at least one-fourth of the 5 billion people living today have worms, often more than one kind. The vast majority are the same individuals in the developing world for whom malnutrition is also a primary cause of illness and lethargy.

“Perhaps as many as half of all cases of severe child malnutrition . . . are precipitated not primarily by the lack of food but by intestinal parasites, fever and infection--especially diarrheal infection--which depresses the appetite, burns the energy and drains away the body weight of the child,” declares James P. Grant, executive director of the United Nations Children’s Fund.

Experts warn that the problem of parasitic diseases in developing countries is so serious that neither economic development, population control nor foreign aid will suffice to foster prosperity in those countries until the diseases are controlled.

Dr. Andrew Davis, director of parasitic diseases for the World Health Organization, says: “It is unrealistic to expect rapid advancement in Third World countries, which, in addition to their economic misfortunes, are totally overburdened with crushing disease problems that diminish output of both individuals and communities.”

It has been known since the last century that sanitary facilities, clean water and personal hygiene are the ways to control intestinal worms. Except for pockets of infection due largely to refugee populations, that is why intestinal worms are not a major problem in the United States. International aid agencies have striven most of this century to improve sanitation and public awareness of sanitation’s essential role in the Third World by funding water purification and latrine-building projects and health education programs.

The World Health Organization currently is winding up a decade-long thrust to extend drinking water and sanitation services to hundreds of millions of people living in rural and urban slums. While gains have been made and the push will continue, UNICEF estimates that 800 million people still will be without access to safe water supplies and 1.3 billion will lack adequate sanitation services.

Another problem is the difficulty of persuading the people to change eons of habit by using latrines, which they view as confining and a nuisance to maintain. In one Mexican village where health workers finally managed to get the residents to use newly installed pit latrines, the cooperation ended abruptly when a child fell through the seat opening.

Although a wide selection of anti-worm drugs have been available for some time, physicians working in the developing world have been reluctant to use them on a wide scale. They believe that the absence of adequate sanitation facilities and good hygiene make widespread drug treatment economically useless because individuals soon become reinfected.

Recently, however, there have been signs that the traditional attitude toward drug treatment may be changing--but not without opposition from those who fear that treatment may lead to diminished attention to prevention through sanitation. In the last several years new studies have indicated that treating heavily infected children within a community has health benefits to the whole community that may justify the cost--even though the youngsters subsequently do become reinfected.

According to Dr. Michael C. Latham, director of the international nutrition program at Cornell University, studies over the last five years are revealing that the health consequences of infection in children--the most vulnerable age group--are far more serious than previously believed. For example, of the 1 billion people infected with roundworm, about a million acquire intestinal obstructions that result in between 50,000 and 100,000 deaths a year, according to Latham.

Roundworms, hookworms and whipworms also enhance the debilitating effects of malnutrition by causing anemia or decreasing absorption of nutrients or sapping the energy that comes from the protein in food, resulting in stunted growth and increased vulnerability to other infections.

In a recent study conducted in Kenya, Latham and other researchers from the Kenya Medical Research Institute and McMaster University in Canada showed that treating children with a single dose of an anti-worm drug, albendazole, brought highly significant improvements in growth rates over untreated children. The drug is seen as valuable because it is effective against each of the life-cycle stages of all three kinds of worms.

Treating a few thousand children in a study and getting good results is one thing, said Dr. Clive Shiff of the Johns Hopkins School of Public Health, but even for international agencies it’s another thing to do it on a global scale. “It’s ethically needed,” he said, “but not affordable.” Nevertheless, according to Dr. Peter Schantz of the U.S. Centers for Disease Control, interest in the drug approach is sufficient for CDC to be planning its own field trials to verify the positive findings of the Kenya and Montserrat studies.

INTESTINAL PARASITES PLAGUE THIRD WORLD HOOKWORM Larvae penetrate human skin (1), enter blood stream and are carried to heart (2), reach lung via pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (3), ascend trachea to pharynx and are swallowed (4). Mature worms develop in duodenum and jejunum, bite into mucosa and suck blood (5). Fertilized ova discharged in feces (6). WHIPWORM Eggs are ingested with contaminated food (1), larvae leave egg and develop into adult forms (2), adult worms migrate to cecum and appendix where they live and reproduce (3). Fertilized eggs expelled in feces (4). ROUNDWORM Eggs ingested with food (1), larvae emerge in small intestine (2), penetrate gut wall and pass to heart (3), reach lung by pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (4), ascend trachea to larynx and are swallowed (5). Larvae develop into adult worms in small intestine (6) and may pass to other organs. Eggs expelled in feces (7).


SCIENCE / MEDICINE : Intestinal Parasites Plague Third World : Health: A little-recognized problem is considered a roadblock to progress in developing nations.

The Third World is faced with numerous health and economic problems, but there is one little-recognized scourge that represents a significant roadblock to future prosperity in Third World countries: intestinal worms.

Diseases caused by parasites are a diverse group ranging from malaria to a number of illnesses that are largely unknown in developed countries and which require a variety of methods to control. A special category are the intestinal parasites, which until recently have received less attention because they have been considered to be relatively innocuous. The most common examples are hookworm, roundworm and whipworm.

Recent studies indicate that infections by these worms play a much larger role in sapping energy and well-being than previously believed. And the studies have spurred an increase in drug treatment of the afflictions, an approach that has proved highly controversial.

Perhaps only famine and malaria exceed intestinal worm infections as the leading producers of misery and economic loss in the developing world. International health experts estimate that the number of individuals infected today worldwide probably equals, or may even exceed, the number infected 50 years ago.

They say at least one-fourth of the 5 billion people living today have worms, often more than one kind. The vast majority are the same individuals in the developing world for whom malnutrition is also a primary cause of illness and lethargy.

“Perhaps as many as half of all cases of severe child malnutrition . . . are precipitated not primarily by the lack of food but by intestinal parasites, fever and infection--especially diarrheal infection--which depresses the appetite, burns the energy and drains away the body weight of the child,” declares James P. Grant, executive director of the United Nations Children’s Fund.

Experts warn that the problem of parasitic diseases in developing countries is so serious that neither economic development, population control nor foreign aid will suffice to foster prosperity in those countries until the diseases are controlled.

Dr. Andrew Davis, director of parasitic diseases for the World Health Organization, says: “It is unrealistic to expect rapid advancement in Third World countries, which, in addition to their economic misfortunes, are totally overburdened with crushing disease problems that diminish output of both individuals and communities.”

It has been known since the last century that sanitary facilities, clean water and personal hygiene are the ways to control intestinal worms. Except for pockets of infection due largely to refugee populations, that is why intestinal worms are not a major problem in the United States. International aid agencies have striven most of this century to improve sanitation and public awareness of sanitation’s essential role in the Third World by funding water purification and latrine-building projects and health education programs.

The World Health Organization currently is winding up a decade-long thrust to extend drinking water and sanitation services to hundreds of millions of people living in rural and urban slums. While gains have been made and the push will continue, UNICEF estimates that 800 million people still will be without access to safe water supplies and 1.3 billion will lack adequate sanitation services.

Another problem is the difficulty of persuading the people to change eons of habit by using latrines, which they view as confining and a nuisance to maintain. In one Mexican village where health workers finally managed to get the residents to use newly installed pit latrines, the cooperation ended abruptly when a child fell through the seat opening.

Although a wide selection of anti-worm drugs have been available for some time, physicians working in the developing world have been reluctant to use them on a wide scale. They believe that the absence of adequate sanitation facilities and good hygiene make widespread drug treatment economically useless because individuals soon become reinfected.

Recently, however, there have been signs that the traditional attitude toward drug treatment may be changing--but not without opposition from those who fear that treatment may lead to diminished attention to prevention through sanitation. In the last several years new studies have indicated that treating heavily infected children within a community has health benefits to the whole community that may justify the cost--even though the youngsters subsequently do become reinfected.

According to Dr. Michael C. Latham, director of the international nutrition program at Cornell University, studies over the last five years are revealing that the health consequences of infection in children--the most vulnerable age group--are far more serious than previously believed. For example, of the 1 billion people infected with roundworm, about a million acquire intestinal obstructions that result in between 50,000 and 100,000 deaths a year, according to Latham.

Roundworms, hookworms and whipworms also enhance the debilitating effects of malnutrition by causing anemia or decreasing absorption of nutrients or sapping the energy that comes from the protein in food, resulting in stunted growth and increased vulnerability to other infections.

In a recent study conducted in Kenya, Latham and other researchers from the Kenya Medical Research Institute and McMaster University in Canada showed that treating children with a single dose of an anti-worm drug, albendazole, brought highly significant improvements in growth rates over untreated children. The drug is seen as valuable because it is effective against each of the life-cycle stages of all three kinds of worms.

Treating a few thousand children in a study and getting good results is one thing, said Dr. Clive Shiff of the Johns Hopkins School of Public Health, but even for international agencies it’s another thing to do it on a global scale. “It’s ethically needed,” he said, “but not affordable.” Nevertheless, according to Dr. Peter Schantz of the U.S. Centers for Disease Control, interest in the drug approach is sufficient for CDC to be planning its own field trials to verify the positive findings of the Kenya and Montserrat studies.

INTESTINAL PARASITES PLAGUE THIRD WORLD HOOKWORM Larvae penetrate human skin (1), enter blood stream and are carried to heart (2), reach lung via pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (3), ascend trachea to pharynx and are swallowed (4). Mature worms develop in duodenum and jejunum, bite into mucosa and suck blood (5). Fertilized ova discharged in feces (6). WHIPWORM Eggs are ingested with contaminated food (1), larvae leave egg and develop into adult forms (2), adult worms migrate to cecum and appendix where they live and reproduce (3). Fertilized eggs expelled in feces (4). ROUNDWORM Eggs ingested with food (1), larvae emerge in small intestine (2), penetrate gut wall and pass to heart (3), reach lung by pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (4), ascend trachea to larynx and are swallowed (5). Larvae develop into adult worms in small intestine (6) and may pass to other organs. Eggs expelled in feces (7).


SCIENCE / MEDICINE : Intestinal Parasites Plague Third World : Health: A little-recognized problem is considered a roadblock to progress in developing nations.

The Third World is faced with numerous health and economic problems, but there is one little-recognized scourge that represents a significant roadblock to future prosperity in Third World countries: intestinal worms.

Diseases caused by parasites are a diverse group ranging from malaria to a number of illnesses that are largely unknown in developed countries and which require a variety of methods to control. A special category are the intestinal parasites, which until recently have received less attention because they have been considered to be relatively innocuous. The most common examples are hookworm, roundworm and whipworm.

Recent studies indicate that infections by these worms play a much larger role in sapping energy and well-being than previously believed. And the studies have spurred an increase in drug treatment of the afflictions, an approach that has proved highly controversial.

Perhaps only famine and malaria exceed intestinal worm infections as the leading producers of misery and economic loss in the developing world. International health experts estimate that the number of individuals infected today worldwide probably equals, or may even exceed, the number infected 50 years ago.

They say at least one-fourth of the 5 billion people living today have worms, often more than one kind. The vast majority are the same individuals in the developing world for whom malnutrition is also a primary cause of illness and lethargy.

“Perhaps as many as half of all cases of severe child malnutrition . . . are precipitated not primarily by the lack of food but by intestinal parasites, fever and infection--especially diarrheal infection--which depresses the appetite, burns the energy and drains away the body weight of the child,” declares James P. Grant, executive director of the United Nations Children’s Fund.

Experts warn that the problem of parasitic diseases in developing countries is so serious that neither economic development, population control nor foreign aid will suffice to foster prosperity in those countries until the diseases are controlled.

Dr. Andrew Davis, director of parasitic diseases for the World Health Organization, says: “It is unrealistic to expect rapid advancement in Third World countries, which, in addition to their economic misfortunes, are totally overburdened with crushing disease problems that diminish output of both individuals and communities.”

It has been known since the last century that sanitary facilities, clean water and personal hygiene are the ways to control intestinal worms. Except for pockets of infection due largely to refugee populations, that is why intestinal worms are not a major problem in the United States. International aid agencies have striven most of this century to improve sanitation and public awareness of sanitation’s essential role in the Third World by funding water purification and latrine-building projects and health education programs.

The World Health Organization currently is winding up a decade-long thrust to extend drinking water and sanitation services to hundreds of millions of people living in rural and urban slums. While gains have been made and the push will continue, UNICEF estimates that 800 million people still will be without access to safe water supplies and 1.3 billion will lack adequate sanitation services.

Another problem is the difficulty of persuading the people to change eons of habit by using latrines, which they view as confining and a nuisance to maintain. In one Mexican village where health workers finally managed to get the residents to use newly installed pit latrines, the cooperation ended abruptly when a child fell through the seat opening.

Although a wide selection of anti-worm drugs have been available for some time, physicians working in the developing world have been reluctant to use them on a wide scale. They believe that the absence of adequate sanitation facilities and good hygiene make widespread drug treatment economically useless because individuals soon become reinfected.

Recently, however, there have been signs that the traditional attitude toward drug treatment may be changing--but not without opposition from those who fear that treatment may lead to diminished attention to prevention through sanitation. In the last several years new studies have indicated that treating heavily infected children within a community has health benefits to the whole community that may justify the cost--even though the youngsters subsequently do become reinfected.

According to Dr. Michael C. Latham, director of the international nutrition program at Cornell University, studies over the last five years are revealing that the health consequences of infection in children--the most vulnerable age group--are far more serious than previously believed. For example, of the 1 billion people infected with roundworm, about a million acquire intestinal obstructions that result in between 50,000 and 100,000 deaths a year, according to Latham.

Roundworms, hookworms and whipworms also enhance the debilitating effects of malnutrition by causing anemia or decreasing absorption of nutrients or sapping the energy that comes from the protein in food, resulting in stunted growth and increased vulnerability to other infections.

In a recent study conducted in Kenya, Latham and other researchers from the Kenya Medical Research Institute and McMaster University in Canada showed that treating children with a single dose of an anti-worm drug, albendazole, brought highly significant improvements in growth rates over untreated children. The drug is seen as valuable because it is effective against each of the life-cycle stages of all three kinds of worms.

Treating a few thousand children in a study and getting good results is one thing, said Dr. Clive Shiff of the Johns Hopkins School of Public Health, but even for international agencies it’s another thing to do it on a global scale. “It’s ethically needed,” he said, “but not affordable.” Nevertheless, according to Dr. Peter Schantz of the U.S. Centers for Disease Control, interest in the drug approach is sufficient for CDC to be planning its own field trials to verify the positive findings of the Kenya and Montserrat studies.

INTESTINAL PARASITES PLAGUE THIRD WORLD HOOKWORM Larvae penetrate human skin (1), enter blood stream and are carried to heart (2), reach lung via pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (3), ascend trachea to pharynx and are swallowed (4). Mature worms develop in duodenum and jejunum, bite into mucosa and suck blood (5). Fertilized ova discharged in feces (6). WHIPWORM Eggs are ingested with contaminated food (1), larvae leave egg and develop into adult forms (2), adult worms migrate to cecum and appendix where they live and reproduce (3). Fertilized eggs expelled in feces (4). ROUNDWORM Eggs ingested with food (1), larvae emerge in small intestine (2), penetrate gut wall and pass to heart (3), reach lung by pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (4), ascend trachea to larynx and are swallowed (5). Larvae develop into adult worms in small intestine (6) and may pass to other organs. Eggs expelled in feces (7).


SCIENCE / MEDICINE : Intestinal Parasites Plague Third World : Health: A little-recognized problem is considered a roadblock to progress in developing nations.

The Third World is faced with numerous health and economic problems, but there is one little-recognized scourge that represents a significant roadblock to future prosperity in Third World countries: intestinal worms.

Diseases caused by parasites are a diverse group ranging from malaria to a number of illnesses that are largely unknown in developed countries and which require a variety of methods to control. A special category are the intestinal parasites, which until recently have received less attention because they have been considered to be relatively innocuous. The most common examples are hookworm, roundworm and whipworm.

Recent studies indicate that infections by these worms play a much larger role in sapping energy and well-being than previously believed. And the studies have spurred an increase in drug treatment of the afflictions, an approach that has proved highly controversial.

Perhaps only famine and malaria exceed intestinal worm infections as the leading producers of misery and economic loss in the developing world. International health experts estimate that the number of individuals infected today worldwide probably equals, or may even exceed, the number infected 50 years ago.

They say at least one-fourth of the 5 billion people living today have worms, often more than one kind. The vast majority are the same individuals in the developing world for whom malnutrition is also a primary cause of illness and lethargy.

“Perhaps as many as half of all cases of severe child malnutrition . . . are precipitated not primarily by the lack of food but by intestinal parasites, fever and infection--especially diarrheal infection--which depresses the appetite, burns the energy and drains away the body weight of the child,” declares James P. Grant, executive director of the United Nations Children’s Fund.

Experts warn that the problem of parasitic diseases in developing countries is so serious that neither economic development, population control nor foreign aid will suffice to foster prosperity in those countries until the diseases are controlled.

Dr. Andrew Davis, director of parasitic diseases for the World Health Organization, says: “It is unrealistic to expect rapid advancement in Third World countries, which, in addition to their economic misfortunes, are totally overburdened with crushing disease problems that diminish output of both individuals and communities.”

It has been known since the last century that sanitary facilities, clean water and personal hygiene are the ways to control intestinal worms. Except for pockets of infection due largely to refugee populations, that is why intestinal worms are not a major problem in the United States. International aid agencies have striven most of this century to improve sanitation and public awareness of sanitation’s essential role in the Third World by funding water purification and latrine-building projects and health education programs.

The World Health Organization currently is winding up a decade-long thrust to extend drinking water and sanitation services to hundreds of millions of people living in rural and urban slums. While gains have been made and the push will continue, UNICEF estimates that 800 million people still will be without access to safe water supplies and 1.3 billion will lack adequate sanitation services.

Another problem is the difficulty of persuading the people to change eons of habit by using latrines, which they view as confining and a nuisance to maintain. In one Mexican village where health workers finally managed to get the residents to use newly installed pit latrines, the cooperation ended abruptly when a child fell through the seat opening.

Although a wide selection of anti-worm drugs have been available for some time, physicians working in the developing world have been reluctant to use them on a wide scale. They believe that the absence of adequate sanitation facilities and good hygiene make widespread drug treatment economically useless because individuals soon become reinfected.

Recently, however, there have been signs that the traditional attitude toward drug treatment may be changing--but not without opposition from those who fear that treatment may lead to diminished attention to prevention through sanitation. In the last several years new studies have indicated that treating heavily infected children within a community has health benefits to the whole community that may justify the cost--even though the youngsters subsequently do become reinfected.

According to Dr. Michael C. Latham, director of the international nutrition program at Cornell University, studies over the last five years are revealing that the health consequences of infection in children--the most vulnerable age group--are far more serious than previously believed. For example, of the 1 billion people infected with roundworm, about a million acquire intestinal obstructions that result in between 50,000 and 100,000 deaths a year, according to Latham.

Roundworms, hookworms and whipworms also enhance the debilitating effects of malnutrition by causing anemia or decreasing absorption of nutrients or sapping the energy that comes from the protein in food, resulting in stunted growth and increased vulnerability to other infections.

In a recent study conducted in Kenya, Latham and other researchers from the Kenya Medical Research Institute and McMaster University in Canada showed that treating children with a single dose of an anti-worm drug, albendazole, brought highly significant improvements in growth rates over untreated children. The drug is seen as valuable because it is effective against each of the life-cycle stages of all three kinds of worms.

Treating a few thousand children in a study and getting good results is one thing, said Dr. Clive Shiff of the Johns Hopkins School of Public Health, but even for international agencies it’s another thing to do it on a global scale. “It’s ethically needed,” he said, “but not affordable.” Nevertheless, according to Dr. Peter Schantz of the U.S. Centers for Disease Control, interest in the drug approach is sufficient for CDC to be planning its own field trials to verify the positive findings of the Kenya and Montserrat studies.

INTESTINAL PARASITES PLAGUE THIRD WORLD HOOKWORM Larvae penetrate human skin (1), enter blood stream and are carried to heart (2), reach lung via pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (3), ascend trachea to pharynx and are swallowed (4). Mature worms develop in duodenum and jejunum, bite into mucosa and suck blood (5). Fertilized ova discharged in feces (6). WHIPWORM Eggs are ingested with contaminated food (1), larvae leave egg and develop into adult forms (2), adult worms migrate to cecum and appendix where they live and reproduce (3). Fertilized eggs expelled in feces (4). ROUNDWORM Eggs ingested with food (1), larvae emerge in small intestine (2), penetrate gut wall and pass to heart (3), reach lung by pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (4), ascend trachea to larynx and are swallowed (5). Larvae develop into adult worms in small intestine (6) and may pass to other organs. Eggs expelled in feces (7).


SCIENCE / MEDICINE : Intestinal Parasites Plague Third World : Health: A little-recognized problem is considered a roadblock to progress in developing nations.

The Third World is faced with numerous health and economic problems, but there is one little-recognized scourge that represents a significant roadblock to future prosperity in Third World countries: intestinal worms.

Diseases caused by parasites are a diverse group ranging from malaria to a number of illnesses that are largely unknown in developed countries and which require a variety of methods to control. A special category are the intestinal parasites, which until recently have received less attention because they have been considered to be relatively innocuous. The most common examples are hookworm, roundworm and whipworm.

Recent studies indicate that infections by these worms play a much larger role in sapping energy and well-being than previously believed. And the studies have spurred an increase in drug treatment of the afflictions, an approach that has proved highly controversial.

Perhaps only famine and malaria exceed intestinal worm infections as the leading producers of misery and economic loss in the developing world. International health experts estimate that the number of individuals infected today worldwide probably equals, or may even exceed, the number infected 50 years ago.

They say at least one-fourth of the 5 billion people living today have worms, often more than one kind. The vast majority are the same individuals in the developing world for whom malnutrition is also a primary cause of illness and lethargy.

“Perhaps as many as half of all cases of severe child malnutrition . . . are precipitated not primarily by the lack of food but by intestinal parasites, fever and infection--especially diarrheal infection--which depresses the appetite, burns the energy and drains away the body weight of the child,” declares James P. Grant, executive director of the United Nations Children’s Fund.

Experts warn that the problem of parasitic diseases in developing countries is so serious that neither economic development, population control nor foreign aid will suffice to foster prosperity in those countries until the diseases are controlled.

Dr. Andrew Davis, director of parasitic diseases for the World Health Organization, says: “It is unrealistic to expect rapid advancement in Third World countries, which, in addition to their economic misfortunes, are totally overburdened with crushing disease problems that diminish output of both individuals and communities.”

It has been known since the last century that sanitary facilities, clean water and personal hygiene are the ways to control intestinal worms. Except for pockets of infection due largely to refugee populations, that is why intestinal worms are not a major problem in the United States. International aid agencies have striven most of this century to improve sanitation and public awareness of sanitation’s essential role in the Third World by funding water purification and latrine-building projects and health education programs.

The World Health Organization currently is winding up a decade-long thrust to extend drinking water and sanitation services to hundreds of millions of people living in rural and urban slums. While gains have been made and the push will continue, UNICEF estimates that 800 million people still will be without access to safe water supplies and 1.3 billion will lack adequate sanitation services.

Another problem is the difficulty of persuading the people to change eons of habit by using latrines, which they view as confining and a nuisance to maintain. In one Mexican village where health workers finally managed to get the residents to use newly installed pit latrines, the cooperation ended abruptly when a child fell through the seat opening.

Although a wide selection of anti-worm drugs have been available for some time, physicians working in the developing world have been reluctant to use them on a wide scale. They believe that the absence of adequate sanitation facilities and good hygiene make widespread drug treatment economically useless because individuals soon become reinfected.

Recently, however, there have been signs that the traditional attitude toward drug treatment may be changing--but not without opposition from those who fear that treatment may lead to diminished attention to prevention through sanitation. In the last several years new studies have indicated that treating heavily infected children within a community has health benefits to the whole community that may justify the cost--even though the youngsters subsequently do become reinfected.

According to Dr. Michael C. Latham, director of the international nutrition program at Cornell University, studies over the last five years are revealing that the health consequences of infection in children--the most vulnerable age group--are far more serious than previously believed. For example, of the 1 billion people infected with roundworm, about a million acquire intestinal obstructions that result in between 50,000 and 100,000 deaths a year, according to Latham.

Roundworms, hookworms and whipworms also enhance the debilitating effects of malnutrition by causing anemia or decreasing absorption of nutrients or sapping the energy that comes from the protein in food, resulting in stunted growth and increased vulnerability to other infections.

In a recent study conducted in Kenya, Latham and other researchers from the Kenya Medical Research Institute and McMaster University in Canada showed that treating children with a single dose of an anti-worm drug, albendazole, brought highly significant improvements in growth rates over untreated children. The drug is seen as valuable because it is effective against each of the life-cycle stages of all three kinds of worms.

Treating a few thousand children in a study and getting good results is one thing, said Dr. Clive Shiff of the Johns Hopkins School of Public Health, but even for international agencies it’s another thing to do it on a global scale. “It’s ethically needed,” he said, “but not affordable.” Nevertheless, according to Dr. Peter Schantz of the U.S. Centers for Disease Control, interest in the drug approach is sufficient for CDC to be planning its own field trials to verify the positive findings of the Kenya and Montserrat studies.

INTESTINAL PARASITES PLAGUE THIRD WORLD HOOKWORM Larvae penetrate human skin (1), enter blood stream and are carried to heart (2), reach lung via pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (3), ascend trachea to pharynx and are swallowed (4). Mature worms develop in duodenum and jejunum, bite into mucosa and suck blood (5). Fertilized ova discharged in feces (6). WHIPWORM Eggs are ingested with contaminated food (1), larvae leave egg and develop into adult forms (2), adult worms migrate to cecum and appendix where they live and reproduce (3). Fertilized eggs expelled in feces (4). ROUNDWORM Eggs ingested with food (1), larvae emerge in small intestine (2), penetrate gut wall and pass to heart (3), reach lung by pulmonary artery, penetrate alveoli and enter bronchi (4), ascend trachea to larynx and are swallowed (5). Larvae develop into adult worms in small intestine (6) and may pass to other organs. Eggs expelled in feces (7).